از آخرین فرصت برای دریافت عیدانه غدیر دولت جا نمانید | ثبت نام دریافت زمین رایگان در سامانه saman.mrud.ir

معاون مسکن روستایی و بازسازی بنیاد مسکن جزییات واگذاری یک میلیون قطعه زمین رایگان به طور 99 سال اجاره رایگان را به واجدان شرایط تشریح کرد. The post از آخرین فرصت برای دریافت عیدانه غدیر دولت جا نمانید | ثبت نام دریافت زمین رایگان در سامانه saman. – ،مجید جودی، معاون مسکن روستایی …
منبع خبر: اندیشه قرن
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030404844843806720/%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF