بازار مسکن در شرایط بغرنج / بخش خصوصی از این بازار فرار کرد؟

ستاریان کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه این روزها شاهد خالی شدن بازار مسکن از تقاضای موثر هستیم گفت: تولید سالانه مسکن به زیر 300 هزار واحد مسکونی رسیده و این روزها شاهد کوچ خُرده سازها از بازار مسکن هستیم. – بازار مسکن در حال حاضر شرایط مطلوبی را تجربه نمی کند. به گفته …
منبع خبر: آفتاب
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030305143722708992/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1