با این فرمول باید مالیات طلا، خودرو و مسکن را بدهید

اگر بخواهید خانه ای را که کمتر از یک سال خریده اید بفروشید، باید 60 درصد از مابه التفاوت آن را مالیات دهید. – اگر خودرو و طلا را هم بخواهید کمتر از یک سال بفروشید، باید 30 درصد آن را خرج مالیات کنید. طرح مالیات از عایدی سرمایه در حال نهایی شدن است. پس از تصویب نهایی آن در مجلس،
منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030215836135600128/%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A7