بزرگترین دغدغه روزانه آیت الله رییسی چه بود؟

آیت الله رییسی به اذعان مسئولان، دغدغه ویژه ای برای تحقق طرح ساخت سالیانه یک میلیون خانه داشت و با تشکیل مداوم شورای عالی مسکن از نزدیک در جریان آخرین امور و رفع مشکلات این برنامه قرار می گرفت، – وانانیوز با روی کار آمدن دولت سیزدهم در مرداد 1400 به دلیل نوسانات افزایشی …
منبع خبر: وانا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030305077659473920/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F