تاخیر در تعیین سقف منطقه ای اجاره مسکن

در حالی که در هفته اول خرداد ماه سال جاری، وزیر راه و شهرسازی از تعیین سقف اجاره بها متناسب با تورم تا نیمه خرداد ماه جاری خبر داده بود، اما تاکنون این وعده محقق نشده است. – براساس قانون جدید نرخ اجاره براساس نرخ تورم استان ها محاسبه می شود. از همین رو، مهرداد بذرپاش، در …
منبع خبر: روزنامه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030304781537243136/%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86