تعیین سقف اجاره بها گره کور بازار مسکن را باز می کند؟

رییس اتحادیه مشاوران املاک در واکنش به سیاست تعیین سقف اجاره بها، گفت: معتقدم به دلیل این که زیرساخت های آن را فعلا نداریم، آن طور که باید اثرگذار نیست. – به گزارش را نسبت به سال های قبل متمایز کرده، این است که دولت برای اولین بار در بازار مسکن به صورت مستقیم دخالت خواهد کرد.
منبع خبر: اکونگار
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030300686179733504/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2