خبر مهم از خانه دار شدن کارگران

رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه در همه دولت ها این اصل قانون اساسی رعایت نشده است گفت: چنانچه تلاشی در این مورد شده باشد, به نوعی نافرجام مانده و به نتیجه نرسیده است. – گلپور با بیان اینکه رییس جمهور باید برای اصل31قانون اساسی برنامه ریزی کند افزود:
منبع خبر: جار نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030408129173493760/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86