خبر مهم برای مستاجر ها؛ سقفط اجاره بها مشخص شد

به گزارش اقتصاد ایران، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، گفت: متوسط سقف اجاره بها با رقم 25 درصد در شورای عالی مسکن به تصویب رسید و بر اساس ماده 7 قانون ساماندهی بازار زمین، – ، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، گفت: متوسط سقف اجاره بها با رقم 25 درصد در شورای عالی مسکن به …
منبع خبر: اقتصاد ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030414951725422592/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%9B-%D8%B3%D9%82%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF