خشکسالی به رغم بارندگی

این روزها اکثر شهرهای ایران شاهد بارندگی هایی است که در برخی مناطق، صحنه هایی سیل آسا از آبگرفتگی و بسته شدن راه ها و حتی منازل مسکونی را خلق کرده. – اخبار و اطلاعات پراکنده ای نظیر کاهش 5 درصدی حجم آب سدهای تهران، مواجهه استان البرز با کاهش شدید منابع آبی و شاید از همه …
منبع خبر: آرمان ملی
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030213151638937600/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C