دست مریی دولت در برابر دست نامریی بازار

قانون ساماندهی بازار اجاره، مسکن و زمین که به تازگی مراحل تایید آن از سوی شورای نگهبان پایان یافت، روز سه شنبه از سوی رییس دولت سیزدهم برای اجرا به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شد. – گروه راه و شهرسازی قانون ساماندهی بازار اجاره، مسکن و زمین که به تازگی مراحل تایید آن از سوی …
منبع خبر: روزنامه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030202456018286592/%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1