ساختمان نیمه کاره تسهیلات ویژه می گیرند؟

عمده دلیل افزایش قیمت مسکن در اغلب شهرستان ها عدم توانایی مالکان برای تکمیل ساختمان های نیمه کاره و ساخت وساز در زمین های خالی برای افراد بومی و ساکنان آنها است، که به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی ادامه ساخت وساز و تکمیل بناها برای اکثریت افراد یادشده مقدور نیست …
منبع خبر: اطلاعات آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030305661648420864/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F