سقف افزایش اجاره ها مشخص شد/ مستاجران بخوانند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از احتمال تعیین سقف 25 تا 30 درصدی افزایش اجاره بها مسکن تهران در جلسه امروز شورای عالی مسکن خبر داد. – ، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با بیان این که در جلسه هجدهم شورای عالی مسکن یکی از مواردی که مورد بررسی قرار می گیرد سقف اجاره بهاست، گفت:
منبع خبر: فرتاک نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030406447368202240/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF%2F-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF