سه عضو خانواده روستایی در سبزوار از زیر آوار بیرون کشیده شدند

اعضای این خانواده به دنبال وزش توفان شدید در زیر آوار گرفتار شده بودند که با اعلام این حادثه به سامانه 125، و اعزام تیم های امداد و نجات آتش نشانی به محل، – از زیر آوار بیرون کشیده شدند.مسوول روابط عمومی سازمان آتش نشانی سبزوار اعلام کرد: یک خانواده سه نفره در روستای ایزی …
منبع خبر: حوادث پلاس
دسته بندی خبر: حوادث

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030239805372012544/%D8%B3%D9%87-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86