سورپرایز بزرگ دولت برای ساکنان بافت فرسوده| حتما بخوانید

دولت سیزدهم در قالب طرح نهضت ملی مسکن تا کنون دو میلیون و 603 هزار واحد را به مرحله ساخت رسانده که 285 هزار واحد از این تعداد در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری اجرا شده است. – ، فرآیند نوسازی 285 هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده و بهره برداری از 102 هزار واحد، اتمام 306 پروژه …
منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030361573487474688/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87%26%23124%3B-%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF