سیل خسارت سنگین به روستاهای خلخال وارد کرد

در آغازین روزهای تابستان باران سیل آسا با تخریب واحدهای مسکونی و تلف شدن احشام روستاییان خلخال همراه بود. – به گزارش تجارت نیوز ، بارش سیل آسای باران همراه با تگرگ در شهرستان خلخال به 48 واحد مسکونی روستایی خسارت وارد کرده و ده ها گله احشام را تلف و خسارت سنگین به باغات …
منبع خبر: تجارت نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030410504303652864/%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF