طحان نظیف: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در شورای نگهبان تایید شد

طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مورد تایید این شورا قرار گرفت. –
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030208085046188032/%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%81%3A-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7