طرح توسعه افقی شهرها قیمت تمام شده ساخت مسکن را کاهش می دهد

طرح توسعه افقی شهرها قیمت تمام شده ساخت مسکن را کاهش می دهد که این سیاست باید در دولت جدید دنبال شود. – به گزارش تجارت نیوز ، اولویت دولت سیزدهم در ساخت واحدهای مسکونی هدایت شدن این پروژه ها به سمت ویلاسازی بود که طبق بررسی های صورت گرفته تراکم نفر در هکتار نهضت ملی مسکن …
منبع خبر: تجارت نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030414882212835328/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A7