فرمول جدید سقف اجاره بها در تابستان 1403

به گزارش . ساناپرس، ارزش اجاره 25 میلیونی در استان تهران امسال به حداکثر 32 میلیون و 750 هزار تومان می رسد. سقف اجاره بها مسکن در استان های مختلف با متر و معیار متفاوتی محاسبه می شود. – سقف اجاره بها 1403 چیزی بین 50 تا 100 درصد نرخ تورم هر استانی تعیین می شود. طبق آخرین آمارهای …
منبع خبر: جالبتر
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030403032639449088/%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86