فوری/پرداخت کمک بلاعوض دولت به این خانوارها | دریافت کمک هزینه دولت چگونه است؟

نماینده صندوق بیمه خسارت حوادث طبیعی استان یزد از پرداخت 340 میلیارد ریال کمک بلاعوض دولت به 2100 واحد مسکونی خسارت دیده ناشی از حوادث طبیعی در یزد خبر داد. – روشن ارزش هر سری جهیزیه را بیش از 40 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: ترویج ازدواج بهنگام، آگاهانه و آسان بین جوانان و …
منبع خبر: مکتوب نامه
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030262196452356096/%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%2F%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%88%D8%B6-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%26%23124%3B-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9