قیمت آپارتمان در مناطق 22 گانه تهران

قیمت پیشنهادی فروش مسکن در مناطق 22 گانه تهران در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه 2 درصد کاهش داشته است. قیمت پیشنهادی مسکن در اردیبهشت امسال 2درصد افت کرد؛ – قیمت پیشنهادی فروش مسکن در مناطق 22 گانه تهران در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه 2 درصد کاهش داشته است. قیمت …
منبع خبر: آفتاب نو
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030359586599227392/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86