قیمت اجاره بها آپارتمان های مشهد چقدر است؟

جدیدترین قیمت اجاره بها مسکن در مناطق مختلف مشهد، 7خرداد 1403، را در جدول زیر مشاهده می کنید. –
منبع خبر: قدس آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030323396306141184/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F