قیمت مسکن در منطقه 2 تهران

امروز (شنبه) متوسط قیمت پیشنهادی واحد های مسکونی در فایل های محله گیشا در حال حاضر 140 میلیون به ازای هر مترمربع است. در منطقه 2 تهران، تعدادی از محله ها محل سکونت گروه های متوسط شهری و دهک های میان درآمدی و تا حدودی با درآمد بالا، اما نزدیک به متوسط است و دو محله نیز بالاشهر …
منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030409425432268800/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86