قیمت پژو پارس در بازار چند؟

قیمت پژوپارس LX صفر در بازار به 814 میلیون تومان رسیده است و امروز با افزایش 21 میلیون تومانی به 835 میلیون تومان رسید. – پژو پارس XU7P سال ، به 623 میلیون تومان رسیده است و امروز با افزایش 12 میلیون تومانی به 635 میلیون تومان رسید. پژو پارس ELX-TU5 در بازار به 800 میلیون تومان رسیده است. …
منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030301048067999744/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%9F