محبوب ترین مناطق تهران برای مستاجران کدامند؟/اجاره آپارتمان در فاز یک اندیشه چند؟

اجاره آپارتمان در پنج محله شهر قدس، شهرک اندیشه فاز یک، نازی آباد، نسیم شهر و تهرانسر در فایل های آگهی فروش مسکن در هفته های اخیر محبوب شده است. – اجاره آپارتمان در شهر قدس به بودجه ای در محدوده 100 تا 400 میلیون تومان برای واحد های 80 تا 100 متری نیاز دارد؛ با اجاره ای حدود شش …
منبع خبر: اکونگار
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030311472444585984/%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%9F%2F%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B2