ملک مصرفی افراد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی شود

کارشناس حوزه مسکن در واکنش به ادعای رییس کل سابق بانک مرکزی گفت: ملک مصرفی افراد از شمول مالیات بر عایدی سرمایه خارج است، حتی اگر طی یکسال قیمت آن 10 برابر شود. – به گزارش می متالز، فرشید ایلاتی کارشناس سیاستگذاری مسکن در واکنش به ادعای رییس کل سابق بانک مرکزی در یکی از …
منبع خبر: فلزات خاورمیانه
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030200771963101184/%D9%85%D9%84%DA%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF