نجات مصرف کننده با واردات مشروط

در بخشنامه اواخر سال گذشته محمد مخبر طی بخشنامه ای به وزارتخانه و سازمان های مرتبط، از واردات برخی از لوازم خانگی با درنظرگرفتن شاخص های مصرف بهینه انرژی و رعایت حقوق مصرف کننده به کشور خبر داد. – رکن اصلی در بازار لوازم خانگی به گزارش آرمان ملی، حبیب الله انصاری، دبیرکل …
منبع خبر: آرمان ملی
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030344001752879104/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7