ورق و پروفیل پیشتاز ریزش قیمت

بازار آهن و فولاد در نخستین روز هفته با تداوم روند نزولی نرخ آهن در غالب مبادی فروش همراه بود. – به گزارش ابرکوه و جهان در محدوده 24.500 تومان اعلام شد و قیمت میلگرد میانه نیز 25.200 تومان اعلام شد. در بازار تیرآهن نیز شاهد ثبات قیمت در اکثر کارخانه ها بودیم؛ با این حال قیمت تیرآهن …
منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030236523175956480/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA