چرا نباید در پیش فروش کوییک سایپا شرکت کنیم؟

L در کارخانه در آستانه پیش فروش فوق العاده سایپا پنج میلیون افزایش پیدا کرد. همین اتفاق حاشیه سود خرید کوییک از کارخانه را به حدود 10 درصد رساند که کمتر از بقیه محصولات داخلی است و می تواند از جذابیت شرکت در پیش فروش سایپا کم کند. –
منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030412061108289536/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F