کاهش تورم خوراکی به کمترین میزان در سال های اخیر

وزیر جهاد کشاورزی از کاهش کم سابقه تورم مواد خوراکی و آشامیدنی در اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد و گفت: این وزارتخانه برای کاهش قیمت مواد غذایی، – تلاش مضاعف خواهد کرد. به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی نیکبخت با اشاره به گزارش ماهانه مرکز آمار که نرخ تورم …
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030327511310583808/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1