کاهش صدور پروانه برای ساخت مسکن های کوچک در پایتخت| وجود خانه های مازاد در شمال تهران

هدایت، مدیر عامل سازمان نوسازی تهران گفت: صدور پروانه برای واحدهای مسکونی کوچک بخاطر محدودیت های طرح تفصیلی کاهش یافته و ساخت و ساز به سمت واحدهای بزرگتر رفته است که با نیاز خریداران تناسبی ندارد. – ؛ گروه راه و مسکن: تولید مسکن در تهران همواره مشکلات زیادی داشته است …
منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030327586624380928/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA%26%23124%3B