کدام افراد زمین رایگان از دولت می گیرند؟

مرتضی میثاقی با اشاره به اینکه اختصاص زمین رایگان به منظور افزایش ساخت مسکن، کمک به رفع نیاز اقشار کم درآمد و کاهش قیمت مسکن در اولویت دولت سیزدهم است، – معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: یک هزار و 700 خانواده کم بضاعت در سراسر استان زمین رایگان دریافت می کنند.
منبع خبر: اقتصاد آزاد
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030331302015764480/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F