کسی که مردم را از کدخدا میترساند همیشه بهانه برای توجیه سستی خود دارد

02 13 تیر 1403 سعید جلیلی در نطق زنده خود خود گفت: حالا دوباره وقت انتخاب است، بین بازگشت به هشت سال تعطیلی کشور یا امتداد راه شهید رییسی در احیای کارخانه ها . – جلیلی افزود: کسی که برای این مسئولیت آمادگی ندارد چگونه میتواند این راه را تا مقصد دنبال کند.جریانی که حیات سیاسی …
منبع خبر: جالبتر
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030446134542444544/%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AF%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C