۸۰ مورد از معروفترین ساختمانهای دنیا

تجربه زلزلههای گذشته نشان میدهد كه قابهای شیبدار فولادی اغلب رفتار مناسبی را از خود نشان میدهند. ساختِمان یا بنا، سازه ای است که برای سکونت و به عنوان سرپناه یا برای کار ساخته می شود که محیط را به دو بخش بیرون و درون تقسیم می کند.ساختمان هایی که از نظر بلندا از اندازه مشخصی بلندتر باشند ساختمان بلندمرتبه گفته می شود.در ایران ساختمان بلندمرتبه طبق مصوبه سال ۱۳۷۷ شورای عالی شهرسازی و معماری به ساختمان های بالاتر از شش طبقه گفته می شود.ساختمان های بسیار بلند نیز اصطلاحاً آسمان خراش یا برج نامیده می شوند. عدم رعایت مقررات یادشده و ضوابط و مقررات شهرسازی، تخلف از این قانون محسوب میشود.» همچنین برای رعایت بهتر قانون، در ماده 35، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مرجع عالی نظارت بر اجرای قانون انتخاب شده است. مجموعه مقررات ملی ساختمان ( مقالات مرتبط با ساختمان – سوالات مرتبط با ساختمان ) که فراگیرترین ضوابط موجود در عرصه ساختمان است، بیتردید نقشی موثر در نیل به اهداف عالی تامین ایمنی، بهداشت، سلامت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه دارد و رعایت آن، ضمن تامین اهداف مذکور، موجب ارتقای کیفیت و افزایش عمر مفید ساختمانها میشود. بر اساس ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان «شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفههای مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان ( مقالات مرتبط با ساختمان – سوالات مرتبط با ساختمان ) و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفاند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند.

این ماده مقرر کرده است: «مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود. بر اساس ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان «شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفههای مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفاند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. اما با وجود همه این مقررات شفاف و مشخص، بازهم اجرای قانون همیشه با اما و اگرهای زیادی روبرو بوده و نهادهای نظارتی نتوانسته بودند که به وظایف خود در این راستا عمل کنند اما ناظران بر اجرای مقررات ملی ساختمان چه کسانی هستند؟ اگرچه مقررات مذکور، به خودی خود متضمن کیفیت ساختمانها نیستند و لازم است تا در کنار تدوین این مقررات، به موضوع ترویج و آموزش آن در جامعه مهندسی کشور به طور خاص و آحاد مردم به طور عام از یک سو و ایجاد نظامی کارآمد برای اعمال و کنترل این مقررات و تنظیم روابط دخیل در ساخت و ساز، مسئولیتها، شرح وظایف و مراحل قانونی اقدامات ساخت، توسعه بنا، تغییر کاربری و سایر موارد مربوط به ساختمان از سوی دیگر توجه شود.

وزارت راه و شهرسازی در این راستا در بخشنامهای به سراسر کشور، بر ضرورت اجرای دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان (مجریان ذیصلاح) مصوب 1387 تاکید کرد و اینگونه بود تکلیف مجریان ذیصلاح بر اساس دستورالعمل قبلی دوباره برقرار شد. ساخت این برج، حدود ۱۷۰ میلیون دلار هزینه داشته است؛ به علاوه هزینه اضافی ۱۲۰ میلیون دلاری که برای زمین اختصاص یافته بود. فضایی که برای هر دفتر اختصاص میگیرد، باید متناسب با میزها و دیگر اجزای مورد لزوم در آن مکان باشد. پیگیری پروژه برای تکمیل کار باید مطابق با مشخصات و برنامههای قرارداد اصلی باشد. به همین منظور تیم مهندسی با تجربه ما برای شناسایی اهداف پروژه و طراحی و اجرای برنامه ارزیابی های اولیه و ارزیابی تفصیلی همواره در کنار شما خواهند بود.

فرآیند طراحی نمی تواند مسائل مربوط به انتخاب مواد، ساخت و نصب را در نظر نگیرد . و مردم نمی توانند به اندازه کافی از آن استفاده کنند. براساس ضوابط مربوط به نماسازی، رعایت نکات ایمنی در هنگام استفاده از سنگ الزامی بوده و امکان استفاده از هر نوع رنگ سنگ در ساخت نما امکان پذیر نمی باشد. اما یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در خصوص عملیات اجرایی ساختمان بود، تا پیش از ابطال ماده 9 این آئیننامه، در این ماده آمده بود که « عملیات اجرایی ساختمان را باید اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان ( مقالات مرتبط با ساختمان – سوالات مرتبط با ساختمان ) به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت راه و شهرسازی انجام دهند و مالکان برای انجام کارهای ساختمانی خود مکلفاند از اینگونه مجریان استفاده کنند.» همچنین در ماده 10 نیز تاکید شده بود که شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفاند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که از سوی مالک معرفی شده و نسخهای از قرارداد منعقدشده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوط قید کنند. بر اساس ماده 4 دستورالعمل نیز میزان ظرفیت اشتغال مجاز مهندسان، کاردانان، معماران و شرکتهای مهندسی تعیین شد به طوریکه اشخاص حقیقی حداکثر تا سه هزار مترمربع و شرکتهای رتبهبندی شده در سازمان مدیریت حداکثر تا 70 هزار مترمربع میتوانند پروژه قبول کرده و در آن مشغول به فعالیت شوند.

در دهه اخیر از مهندس معمار تنها در طراحی پروژه های بسیار لوکس و یا پروژه های بزرگ دولتی استفاده می شد اما امروزه با توجه به قیمت های سرسام آور زمین و مسکن که به طور فزاینده ای رشد کرده است و افزایش این قیمت ها به نسبت دستمزد استفاده از خدمات مهندسین معمار و همین طور تغییر سلیقه خریداران مسکن، سازندگان خوب هم اکنون نسبت به استخدام مهندس معمار برای طراحی بنا بسیار اهمیت می دهند و مواردی مانند طراحی نما، دکوراسیون داخلی، طراحی معماری بنا و انتخاب مصالح رو کار بنایی از جمله مواردی هستند که برای آنها از مهندسین معمار سایت civil-architecture استفاده می شود. نمای بیرونی به منزله یک لایه محافظ برای ساختمان است که نه تنها آن را در برابر عوامل مختلف محافظت می نماید، بلکه نقش بسیار مهمی در زیبایی آن دارد. سنگی که برای نمای ساختمان انتخاب می شود باید از دوام و استحکام لازم برخوردار باشد، در غیر این صورت در اثر انقباض و انبساط دچار ترک خوردگی خواهد شد. ماده 5 این آییننامه مقرر کرده است که تمامی طراحیها از جمله معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی باید از سوی اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمانی صلاحیتدار که دارای پروانه اشتغال هستند، به عنوان طراح تهیه شود.

منظور از پیمانکاری ساختمان مجموعهای از فعالیتهای حقوقی و حقیقی است که در برگیرنده اقدامات مربوط به تهیه مصالح، حمل و نقل و اجرای ساختمان است. سازههای ساختمانی عموماً مجموعهای از اعضا هستند که وظیفه انتقال بارها را به زمین به عنوان تکیه گاه و جاذب انرژی مطلوب و مورد اعتماد بشر بر عهده دارند. عدل نمیاد و یا مرتکب خلافی شود ناظر یا ناظران وظیفه ی انتقال خلاف به مجری را دارند و با تعیین فرصت مناسب رعایت موارد ذی ربط را از وی خواهند خواست. در پی مصوبات مجامع عمومی فوق العاده از سال های ۱۳۷۷ الی ۱۳۸۳ محل قانونی شرکت از تبریز به تهران منتقل و تحت شماره ۱۴۲۵۸۳ در اداره ثبت شرکت های تهران ثبت گردید. دانشگاه یزد در سال 1367 تاسیس شده و دانشکده هنر و معماری یکی از موفقترین دانشکدههای آن به شمار میآید. همچنین بیش از ۳۰ نفر از مهندسینی که آموزشهای مجموعه آکادمی عمران را تهیه کردند، در مورد آموزشهای ما نظر دادند که میتوانید نظراتشان را در فیلم زیر مشاهده کنید. هنوز در تهیه آموزش نخبگان اجرای ساختمان شک داری؟ دیوار ها در این روش از آجر یا بلوک پیش ساخته تهیه می شوند.

اگر اتصالات این سازه بر اساس آئین نامه های اجرایی و اصول فنی صورت گیرد و ضوابط مربوط به اتصال دیافراگم سقف با تیرهای باربر رعایت گردد، همچنین پوشش های ضد زنگ استفاده شوند، می توان گفت ساختمان از مقاومت بالایی برخوردار خواهد بود. استفاده از نمای سرامیکی مزایای بسیاری دارد از جمله اینکه در برابر یخ زدگی مقاومت خوبی دارد و عایق رطوبتی و ضد حریق محسوب می شود. لازم به ذکر است که شستشوی نمای سیمانی بسیار آسان است، از این رو این نما را می توان نمایی ساده و در عین حال زیبا برای ساختمان دانست. بهطور خلاصه میتوان گفت که نحوهی استفاده از یک ملک یا ساختمان، که بر مبنای طرح تفصیلی شهرداری و بر اساس چگونگی استفاده از آن ساختمان و فعالیتهای شهری اطراف آن مشخص میشود، کاربری ساختمان گویند. از نمونههای شاخص این سازههای کابلی میتوان به ورزشگاه اشتوتگارد در آلمان اشاره کرد. از ویژگی های این چوب نما می توان به سختی بالا، مقاومت در برابر صوت، قابلیت شکل پذیری و برش کاری و تجدیدپذیری اشاره کرد. برای مثال در شهر اصفهان استفاده از نمای شیشه ای و شیشه های رفلکس در نمای اصلی و جانبی ممنوع می باشد.

آموزش حرفهای اجرای سقفهای تیرچه و بلوک تنها بخش کوچکی از آموزش حرفهای نخبگان اجرای ساختمان است. این در حالی است که در ساختمانهایی که با اسکلت فلزی ساخته میشوند، وامهای مربوطه را تنها میتوان در پایان کار کل ساختمان دریافت کرد. تاخیر در اتمام وظایف تنها در صورتی قابل توجیه است که پروژه توسط عوامل خارجی فراتر از کنترل پیمانکار ساختمان به تاخیر افتاده باشد همانند بدی وضعیت آب و هوا.اولین وظیفه پیمانکاری ساختمان ایجاد یک طرح برای تحویل به موقع پروژه است. هر پروژه دارای یک برنامه جامع است که کلیه فعالیتها به همراه جدول زمانی و بودجه در نظر گرفته شده برای آن را تعریف کرده است.

فنآوری، تا چه اندازه معماری فضای ادارای با ابزار فنآوری ﺋیشرفته و یا فنآوری اولیه مجهز است. قالبهایی که در هر بخشی از اسکلت که بکار میروند، میبایست به وسیلهی شاقول یا هر ابزار دیگری -بسته به ابعاد سازه- تراز شوند. سرپرست نورد ۶۵۰ ذوب آهن اصفهان در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تولید چنین تیرآهن های کیفی،همچنان استفاده از تیر ورق را به روش نا ایمن جوشکاری شاهد هستیم که حوادثی را موجب شده است، نیز چنین اظهار نظر کرد: در اسکلت فلزی برخی ساختمان ها که ریزش کرده اند متاسفانه ورق های فولادی به صورت دستی جوشکاری شدند و سپس به شکل تیرآهن بال پهن در آمدند،آن هم در کشوری که تولید تیرآهن بال پهن آن با روش نورد گرم و بدون هیچ دخالت انسانی و کاملاً مکانیزه زبانزد است و متاسفانه حوادث غم انگیزی رخ داد. ولی حساس است چون اگر نقشههای بسیار خوبی هم طراحی شود و سازهها از نظر طراحی بدون عیب و نقص باشند، اما کار در اجرا به درستی انجام نشود کل کار زیر سوال میرود. در تغییر وضع بارها، نیروی وارده، فشاری و کششی قابل تعویض بوده و مقاطع به خوبی عکس العمل نشان می دهند؛ ولی مقاومت بتن در فشار مناسب بوده و در کشش یا برش کم است.

نمای ساختمان پوسته هر ساختمان است و نقش بسیار مهمی در زیبایی و جذابیت آن ایفا می کند. اپراتور نرم افزار ایتبس کسی است که می تواند بارها و بارها پروژه ای که قبلا آن را آموزش دیده است مجددا طراحی کند اما در انجام پروژه های جدید و چالش دار با مشکل مواجه می شود. همراه با فایل های تمرینی، پروژه محور یاد بگیر و حسابی پول در بیار! پس از مدتی که یک مهندس طراح سازه تجربه و اعتبار کسب کرد می تواند به صورت شخصی به انجام پروژه های طراحی سازه بپردازد. پیمانکاری ساختمان شامل تمام فعالیتهای ساختمان سازی است که دربرگیرنده تمام کارهای مربوط به برنامه ریزی و هماهنگی پروژه در زمان معین با بودجه مشخص شده است. پیمانکار ساختمان مسولیت کل مراحل ساخت را بر عهده دارد و باید از بهترین روشها برای اتمام پروژه بر طبق آن چه از قبل مشخص شده است، استفاده کند.به طور کلی تمام مسئولیتهای مربوط به برنامه ریزی، رهبری، اجرا، نظارت و بازرسی یک پروژه بر عهده پیمانکار است. غافل بودن از الزامات قانونی عذر موجهی در پروژههای ساختمانی نیست و باید پیمانکاران از تمام قوانین محلی اطلاع داشته باشند. ایده معماری و ساختاری باید به یک راه حل هماهنگ شود که از لحاظ زیبایی شناختی و ساختاری کارآمد و امکان پذیر است.

ساخت خانه فرآیندی پیچیده است که نیاز به دانش معماری، کدهای ساختمانی، مقررات پهنه بندی و آگاهی از سایر عناصر اساسی ساخت و ساز دارد. یکی از زیباترین نماهای ساختمانی، نمای چوبی است که این روزها در ساخت خانه های مدرن اجرا می شود. این گونه ساختمان ها در کشور ایران به دلیل کمبود منابع چوبی به تعداد کم تری ساخته می شود. در این فضاها میزها و محیطهایی هم به منظور استفادهی افراد از کتابها و منابع و نیزاستفاده ی کارکنان کتابخانه بایستی فراهم شود. از جمله این نماها که زیبایی بی نظیری به ساختمان می بخشد می توان به نمای کامپوزیت لانه زنبوری اشاره نمود. نمای سیمانی ساختمان از جمله نماهایی است که قیمت اجرای آن ارزان می باشد. این طراحی از ساکنان در برابر آفتاب مستقیم محافظت میکنند و نیاز به تهویه هوای الکتریکی را خنثی میکند. با توجه به نوع خدمات ساختمان و نیز تنوع مراجعین، ساختمان بگونه ای طراحی شده است که مراحعین هر بخش بصورت مجزا و مستقل بتوانند ارتباط مستقیم با فضای مورد نظر خود داشته باشند. یکی از نتایج مستقیم این مکتب تقسیم وظایف معمار است. نمای رومی ساده نیز از پر طرفدارترین نماها می باشد. کنیتکس خاصیت ضد آب داشته و از این رو برای استفاده در نمای بیرونی بسیار مناسب می باشد.

در واقع نما قسمتی از ساختمان است که در معرض دید عموم قرار دارد، از این رو از طرفی وجهه اجتماعی و از طرفی دیگر سلیقه ساکنین ساختمان را به نمایش می گذارد. “کار رو بده به کاردان! به این معنی که قابلیت خم شدن بدون شکستن را دارند. همچنین می توانید بدون ارسال دیدگاه مشترک شوید. مهندسین عمران همچنین به دانش کار مهندسی سازه و مکانیک هم احتیاج دارند. شکل ظاهری ساختمان باید به گونه ای طراحی شود که هم با فضای پیرامون سازگاری داشته باشد و هم حجم داخل ساختمان را بیان کند. انتخاب مصالح با کیفیت باید در راس امور نماکاری قرار گیرد. انواع سازه های سبک ساختمانی در دسته سازههای صنعتی قرار میگیرند. داوطلبان برای ورود به دورهٔ کارشناسی ارشد مورد سنجش قرار میگیرند.