200 هزار واحد مسکونی کلنگ زنی شده در کدام مناطق تهران است؟ + فیلم

هفته نخست خرداد ماه کلنگ 200 هزار واحد مسکونی در تهران به زمین زده شد. – به گفته مدیران شهری این واحد های مسکونی در 92 نقطه شهر که بخشی از این آمار مربوط به ساخت 24 شهرک الگو قرار دارند. اما این هفته کانال دنیای اقتصاد این ابهام را مطرح کرد که آدرس این 200 هزار واحد مسکونی که …
منبع خبر: دنیای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030312316130996224/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86