22 میلیمتر بارش در مشهد طی 30 دقیقه (29 اردیبهشت ماه 1403)

سرپرست مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی گفت: خسارت ها فقط در معابر شهری بوده است و خسارت جانی تا این لحظه نداشتیم. – سیدرضا عباسی نیشابوری در گفتگو با شهرآرانیوز، درخصوص بارش باران در خراسان رضوی اظهار کرد: مجموعا در 30 دقیقه میانگین 22 میلیمتر بارش در مشهد داشتیم. سرپرست …
منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030258388560201728/%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%2829-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87-1403%29