مقدار و روش مصرف چسب بتن

چسب بتن باید با روش‌های خاص و درست انجام شود. در این مقاله به مقدار و روش مصرف چسب بتن برای پیوستن قطعات بتنی می پردازیم.

مقدار و روش مصرف چسب بتن

مقدار مصرف چسب بتن باید بر اساس نیاز پروژه و نوع کاربری یا محل استفاده تعیین شود. به طور کلی، میزان مصرف چسب بتن باید بین 2 تا 5 کیلوگرم برای هر متر مکعب بتن باشد. برای نمونه، در مصارف سبک سازی، مصرف چسب بتن باید کمتر از 3 کیلوگرم برای هر متر مکعب بتن باشد.

روش مصرف چسب بتن نیز باید با توجه به نوع پروژه تعیین شود. در صورت پیوستن قطعات بتنی به یکدیگر، سطح های پیوستگی باید تمیز و خشک باشند. همچنین، در صورت استفاده از چسب بتن پر کردن فضاهای خالی بین قطعات بتنی، قبل از استفاده باید مخلوط چسب بتن به طور کامل مخلوط شود و بعد از مصرف نیز باید فضاهای خالی را به دقت پر کرد.

روش مصرف چسب بتن در طول زمان نیز تغییر می کند. در صورتی که چسب بتن بیش از حد زود خشک شود، عملیات پیوستن قطعات بتنی به هم به خوبی انجام نمی شود و احتمال جداسازی قطعات بتنی افزایش می یابد.

روش مصرف چسب بتن

چسب بتن یک ماده‌ی شیمیایی است که برای افزایش خاصیت چسبندگی بتن و جلوگیری از درز سرد به‌کار می‌رود. برای مصرف چسب بتن دو روش اصلی وجود دارد:

روش دوغابی: در این روش، ابتدا محلی که قرار است عملیات را در آن انجام دهید، تا حد اشباع با آب خالص خیس شود. سپس حدود ۲ میلی‌متر از دوغاب رقیق شده روی مقطع خیس بریزید. پیش از خشک شدن چسب، بتن‌ریزی را تکمیل کنید. برای افزایش کارایی، مهم است مقطع مورد نظر آب اضافی نداشته باشد. برای ساخت دوغاب پلیمری، یک واحد چسب، یک واحد آب و ۴ واحد سیمان نیاز است. هر ۱٫۵ کیلوگرم از چسب، حدوداً ۱ متر مربع از سطح را پوشش می‌دهد.

روش ملاتی: در این روش، از ترکیبات مختلفی از جمله چسب بتن و آب برای ساخت چسب رقیق استفاده می‌شود. این ترکیبات به ملات افزوده شده و تا رسیدن به روانی مدنظر مناسب، آن را رقیق می‌کنند. نسبت ترکیبات بسته به نوع پروژه و چسبندگی مورد نیاز پروژه متفاوت است. برای مثال، از ۱ الی ۴ واحد چسب بتن و ۱ الی ۳ واحد آب برای ساخت چسب رقیق و افزودن به ملات تا رسیدن به روانی مدنظر مناسب است. اگر بتن ریزدانه زیادی دارد، مصرف چسب بتن را محدودتر از حالت عادی کنید.

در هر دو روش، استفاده از چسب بتن باعث افزایش خاصیت چسبندگی بتن و جلوگیری از درز سرد می‌شود. با این حال، مقدار چسب بتن بسته به نوع پروژه نیز دارد.